O spoločnosti

Sme česká spoločnosť, ktorá bola založená pod názvom LUMA trading s.r.o. začiatkom roku 2003. Napriek tomu, že je spoločnosť relatívne mladá, vznikla na základe dlhoročných skúseností v oblasti papierenského sortimentu získaných na českom trhu.

 

Reklama

 

V roku 2005 boli aktivity spoločnosti LUMA trading s.r.o. posilnené o propagačnú a reklamnú činnosť, ktorá prebieha ako v rámci pôsobenia samotnej spoločnosti, tak v rámci spracovania zákaziek pre podnikateľské a nepodnikateľské subjekty. Reklamné aktivity sa špecializujú na oblasť veľkoplošnej digitálnej tlače – interiérovú a exteriérovú reklamu. Konečným výstupom výroby potom môžu byť outdoorové a indoorové výtlačky. Vďaka Hi-Tech technológiám sme schopný uspokojiť aj najnáročnejších klientov, pričom na vysoko kvalitných výstupoch sa veľkou mierou podieľa aj profesionálny prístup vyškoleného personálu.

 

Ďalším zlomovým okamihom spoločnosti bolo spustenie webu www.luma-trading.cz v roku 2006,kedy sme zároveň našim zákazníkom umožnili využívať servis e-shop.

 

V roku 2008 sme sa začali zaoberať myšlienkou na odlíšenie kancelárskych a školských potrieb. V roku 2009 sme teda uviedli na trh úplne nové obchodné značky Adept a Abico na prezentačnej výstave v Prahe a Přerově. Postupne obe produktové rady dopľňame o ďalší tovar, ktorý sa vyznačuje osvedčenou kvalitou, vyváženosťou ceny a uspokojujeme tak vaše potreby a požiadavky

 

Svoje kancelárie u nás vybavíte kvalitnými kancelárskymi potrebami, školákom aj študentom ponúkame bohatý výber školských potrieb. V našej ponuke ďalej nájdete sezónny tovar, obalový materiál, párty sortiment a pod. Môžete si u nás zaobstarať aj tonery a cartridge.

 

Sme výhradným dovozcom tovaru so značkou ADEL a MAKRO PPER, stali sme sa tiež významným predajcom a reprezentantom spo. CENTROPEN, a. s. a MOTES Bohemia s. r. o. Tovar pre našich zákazníkov nakupujeme v tuzemsku i zahraničí (Španielsko, Turecko, Nemecko, Polsko, Lotyšsko, Maďarsko, Čína,Kórea),takmer výhradne spolupracujeme priamo s výrobcami alebo s výhradnými dovozcami. Najmä z tohto dôvodu vieme našim zákazníkom poskytnúť zaujímavé ceny.

 

Pôsobíme ako distribútor po celom území Českej republiky. Našimi zákazníkmi sú maloobchody aj veľkoobchody, pričom vždy starostlivo zvažujeme nadviazanie spolupráce s jednotlivými zákazníkmi tak, aby medzi našimi zákazníkmi nedochádzalo ku konfliktu záujmu. V súčastnej dobe sa o našich zákazníkov stará 5 obchodných zástupcov.

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

DODAVATEL / PRODÁVAJÍCÍ

 

LUMA trading s.r.o., Za Mlýnem 2945/56, 750 00  Přerov, IČO: 26812002, DIČ: CZ26812002

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 25644
 
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.,    č.ú. 27-1631690217/0100

 

ODBĚRATEL / KUPUJÍCÍ

 

Právnická či fyzická osoba podnikající na základě příslušného legislativního oprávnění.

 

Dodací podmínky


 1. Doručením objednávky se tato stává pro spol. LUMA trading s.r.o. závaznou. Dochází tak k uzavření kupní smlouvy ve smyslu § 409 a násl. Obchodního zákoníku na dodávku zboží uvedeného v objednávce.
 2. Dodavatel je povinen dodat zboží specifikované v přijaté objednávce v požadovaném množství, druhu, jakosti, termínu a místě plnění. Jakékoliv změny jsou možné pouze po domluvě s odběratelem.
 3. Objednávka je považována za vyřízenou dodáním zboží odběrateli na dohodnuté místo, případně předáním prvnímu dopravci nebo poště k přepravě.
 4. Dodávka zboží je zajištěna smluvním přepravcem, dle dohody může být připravena k vyzvednutí zákazníkem na centrálním skladě.
 5. Okamžikem dodání zboží přechází nebezpečí vzniku škody na odběratele.
 6. V případě, že odběratel odmítne převzetí objednaného zboží v celém rozsahu objednávky nebo její části, aniž by minimálně 1 pracovní den předem prokazatelným způsobem tuto objednávku nebo její část nestornoval, mohou mu být dodavatelem fakturovány veškeré náklady spojené s dopravou a manipulací odmítnutého zboží.
 7. Při objednání zboží do 2.000,-Kč bez DPH účtujeme dopravné ve výši 100,-Kč bez DPH.
 8. U objednávek přesahujících částku 2.000,-bez DPH je doprava ZDARMA.

 

PŘEVOD VLASTNICTVÍ

 

 1. Odběratel se podle §445 Obchodního zákoníku stává vlastníkem podle objednávky dodaného zboží až dnem jeho úplného zaplacení dodavateli. V případě, že odběratel kupní cenu v době její splatnosti nezaplatí, má dodavatel právo zboží odběrateli kdykoli odebrat a má vůči němu nárok na náhradu nákladů s tím spojených.
 2. Zaplacením se rozumí den, kdy bude peněžní částka složena v hotovosti v pokladním místě dodavatele nebo kdy bude připsána na bankovní účet dodavatele.

 

Platební podmínky

 

Můžete si u nás vybrat z následujících způsobů plateb:

 

 • platba v hotovosti při nákupu zboží 
 • zálohová platba prostřednictvím bankovního převodu 
 • dobírkou (k ceně si neúčtujeme doběrečné) 

 

Stálí zákazníci mají dále možnost využít platbu prostřednictvím bankovního převodu dle splatnosti, která je vždy uvedena na faktuře/daňovém dokladu.

 

V případě, že je odběratel v prodlení s platbou, je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Po dobu prodlení mohou být ze strany dodavatele pozastaveny další dodávky zboží odběrateli.

 

Reklamace

 

Tento reklamační řád se vztahuje pouze na zboží zakoupené od společnosti LUMA trading s.r.o., a je platný na území České republiky.

 

Záruka na zboží je poskytována v souladu s platnými legislativními předpisy a nevztahuje se na běžné opotřebení nebo na závady vzniklé neodbornou manipulací.

 

V případě porušeného přepravního obalu je nutné sepsat s přepravcem reklamační protokol IHNED při přebírání zboží.

 

Odběratel je povinen prohlédnout přebírané zboží a neprodleně nejpozději však 3 dnů informovat dodavatele o zjištěných vadách a nedostatcích. Může zvolit telefonické spojení +420 581 200 469, případně e-mailový kontakt info@luma-trading.cz. K dispozici je i obchodní zástupce, který se o odběratele stará.

 

Dalším krokem ke zdárnému uplatnění reklamace je doložení dokladu o nákupu zboží a předání zboží dodavateli v odpovídajícím obalu, nejlépe v původním.

 

Zboží zaslané do reklamace bude bez zbytečných odkladů posouzeno naším reklamačním oddělením a následně s Vámi dojednáme způsob vyřízení reklamace (výměna vadného zboží, vrácení peněz).

 

Bezpečnost a ochrana údajů

 

Společnost LUMA trading s.r.o. se zavazuje dodržovat zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou nijak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě s výjimkou situace související s logistikou, servisem nebo platebním stykem v rámci plnění kupní smlouvy, a to jen v rozsahu nezbytně nutném.

 

 

Logotyp společnosti LUMA trading s.r.o.

 

Loga jsou ve formátech .pdf. V případě jiných potřeb nás kontaktujte.